Čo sa deje pod pokrievkou

Čo sa deje pod pokrievkou

Na blogu spoločnosti Dell možno občas nájsť podnetné informácie a zaujímavosti. Dnes by sme vám radi v stručnosti zhrnuli informácie z jedného tamojšieho článku, pretože pekne ukazuje na smerovanie celej spoločnosti Dell, ktoré nemusí byť na prvý pohľad vidieť, ale je v súlade s našim vlastným smerovaním .

Vývoj u Dellu

Dell EMC Center of Excellence

Výzkumné stredisko Dell EMC Israel Center of Excellence

Všetko začína u ľudí. Viceprezident technologického a investičného oddelenia pre Dell EMC, Assaf Natanzon, je jedným z veľmi aktívnych vývojárov nových technológií. Registrovaných má už toľko patentov, že so svojou ženou opustili od zámeru pozastavovať sa nad každým z nich a oslavujú už len každý päťdesiaty patent. Natanzon je prvým Izraelčanom, ktorý sa dostal na zoznam 142 najproduk­tívnejších vynálezcov .

Novoty však nevymýšľa sám niekde v laboratóriu, ale uznáva, že 80–90% všetkých nápadov prichádza pri tímovej práci a spoločnom brainstormingu. Na takéto schôdze úmyselne pozýva kolegov z rôznych odborov, pretože aj keď udržať správny smer debaty je iste ťažšie, prináša to požadované inovatívne myšlienky a nápady.

Natanzon je jedným zo zaujímavých ľudí, ktorý pracuje v Dell EMC Israel Center of Excellence. Ide o jedno zo 17 výskumných a vývojových stredísk, kde sa Dell zameriava na inovácie . Dell Technologies je vlastníkom viac ako 22 775 patentov či žiadostí o patent.

Celý článok, z ktorého pochádzajú tieto informácie, nájdete na blogu Dellu.

Zmýšľanie Technimaxu

Pre priaznivcov značky Dell sú to dobré správy – vývoj sa v spoločnosti nezastavil na mŕtvom bode, ako sa niekedy vo veľkých korporáciách môže stať. Dell veľmi aktívne vyvíja a testuje nové technológie a posúva hranice možností, a to vo veľkom meradle. V podobnom duchu zmýšľame aj my v našej špecializácii na repasovanú výpočtovú techniku. Namiesto jednoduchého nákupu a predaja usilujeme o inovatívny prístup ku kvalite tovaru , k funkciám pre našich partnerov i k prezákaznickým službám a garanciám

Veríme, že tento prístup, aj keď je po všetkých stránkach náročnejší, má zmysel a vedie tým správnym smerom – k spokojnosti vás, našich zákaznikov. Nikto by sme nemali zaspávať na vavrínoch a zabúdať na známy citát: „Kto chvíľu stál, už stojí opodial'.“

Nadštandardné služby pre našich obchodných partnerov