Užívateľ: Neprihlásený
Kategórie produktov
Produktové rady
Hlavná strana / Reklamačný poriadok
Reklamační řád – Technimax

Ako reklamovať

O záruke všeobecne

Ku každému tovaru zakúpenému u firmy Technimax sro je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako záručný list, a prázdny formulár reklamačného protokolu pre jednoduché zadanie prípadné reklamácie. Osobným prevzatím tovaru alebo prevzatím tovaru od dopravcu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom spoločnosti Technimax sro a potvrdzuje, že bol s nimi oboznámený.

Zaväzujeme sa

Firma Technimax sro sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po stanovenú dobu záruky spôsobilý pre použitie k danému účelu. Dĺžka tejto záruky je uvedená na faktúre pri každej položke.

Na čo sa záruka nevzťahuje

  • Vypršala u reklamovaného tovaru dňom prevzatia do opravy záručná doba, teda tovar je po záruke
  • Na spotrebný materiál (stav tonera alebo aktuálna kapacita batérie), ktorého doba životnosti je daná charakterom používaní tovaru
  • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi bežnému kancelárskemu prostrediu
  • Na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia
  • Pri porušení alebo odstránení výrobných VOID štítkov s vyznačeným výrobným číslom a katalógovým označením

Ako uplatniť reklamáciu

Kupujúci doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný tovar na adresu prevádzky predávajúceho, tj. Technimax s.r.o., U Splavu 642, 78813 Rapotín. Reklamovaný výrobok musí byť doplnený o presný popis závady. Pre tento účel je vhodné použiť pripravený reklamačný protokol. Za prípadnú stratu a poškodenie dát nenesie predávajúci zodpovednosť, preto odporúčame si ich zálohovať..

Vybavenie reklamácie

Pracujeme na sto desať percent a neuspokojíme sa s priemerom, preto sme sa zaviazali, že vaši prípadnú reklamáciu nevyriešime v zákonnej lehote tridsiatich dní, ale už do piatich pracovných dní. Za týmto si stojíme a garantujeme vám to. Lehota piatich pracovných dní začína plynúť dodaním reklamovaného tovaru na adresu nášho skladu v kompletnom stave vrátane všetkých náležitostí, ako sú napríklad označenie odberateľa alebo popis závady. Za deň vybavenia je považovaný deň odoslania vybavenej reklamácie na adresu zákazníka. Pýtate sa, ako to funguje v skutočnosti? Máme pre vás dobrú správu! Priemerná dĺžka vybavenia reklamácie je u nás štatisticky totiž iba 2,3 dňa.

Záruka sa predlžuje o dobu reklamácie. Vybavenej reklamácie budú kupujúcemu zasielané prepravnou službou alebo uschované v prevádzkarni v Šumperku podľa dohody.

Akonáhle váš stroj príde na reklamáciu, automaticky ho hneď vyfúkame od prachu a vyčistíme, než sa problémom začneme zaoberať. Či už je teda reklamácia uznaná alebo nie, vždy od nás dostanete navyše túto službu, základnú údržbu zdarma.

Záverom

Tento reklamačný poriadok je platný od 1.9.2016 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia a zvyklosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a zárukou na tovar. Pretože na sebe neustále pracujeme a chceme sa zlepšovať, vyhradzujeme si právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Podľa posledných analýz sme v poslednom finančnom roku uznali viac ako 98% všetkých podaných reklamácií. Pýtate sa prečo? Pretože záruku považujeme ako pomoc zákazníkom a nevyhýbame sa jej. Záručné opravy sú pre nás veľkou skúsenosťou a spätnou väzbou, ktorá nám pomáha sa zdokonaľovať na technickej úrovni.

Vypršala vám záruka? Nevadí! Kontaktujte nás, radi vám pomôžeme aj po záruke. Pozáručné opravy vykonávame zadarmo. Hradíte si len náhradné diely. Máme pre vás ale predsa len jednu zlú správu: Ak potrebujete poradiť, opraviť, alebo len otestovať tovar, ktorý nie je zakúpené u nás, nepomôžeme vám. Pozáručný servis a podpora sa vzťahuje len nami dodaný tovar. Za týmto si stojíme.

V sekcii najčastejších otázok nájdete okrem iného aj odpovede na často kladené otázky ohľadom reklamácie tovaru a pozáručných opráv.

Tento web používa súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.