Obaly a elektroodpad – súčasť spoločenskej zodpovednosti

Eletroodpady – Technimax

Prečo to má zmysel

Naša spoločnosť spolupracuje s autorizovanou Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) E-cycling s.r.o. a plní povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku pre elektrozariadenia, obaly, batérie a akumulátory v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Pre nás to znamená ďalšie náklady a poplatky, ale berieme to ako súčasť zodpovedného a férového prístupu, ktorý zastávame. Ide nám predovšetkým o vás, našich zákazníkov – nechceme, aby naše povinnosti prechádzali na vás. Sami plníme všetko potrebné a náklady, ktoré nám tým vznikajú, sú už zahrnuté v cene tovaru, takže ich nemusíte nikde dohľadávať či dopočítavať.

Ekológiu berieme vážne a správame sa zodpovedne. Nákupom u nás nič neriskujete!

Potvrdenie si môžete pozrieť tu.