Priateľské obchodné podmienky

Obchodní podmínky – Technimax

Viac než len obchodné podmienky

Kedysi dávno sme si povedali, že „poriadok robí priateľov“ a preto sme pripravili sadu štandardných dokumentov, ako sú reklamačný poriadok, ako nakupovať, záruka, obchodné podmienky, atď. Toto sa od nás, ako spoľahlivé firmy, asi očakáva, ale my sme si povedali, že svoju prácu budeme robiť inak – priateľsky k vám. Preto tiež obsah týchto dokumentov nie je taký, aby nás chránil a my si vytvárali alibi, ako útek pred našimi povinnosťami. Tieto dokumenty sme písali s vierou, že porozumiete našej snahe o priateľský prístup k vám, našim zákazníkom. Chceme, aby ste pochopili, ako nám na vašej spokojnosti záleží. Nechceme sa schovávať za pravidlá a zákonné predpisy. Chceme hľadať riešenia a vydať zo seba maximum. Proste robiť viac, než čo nám ukladá zákon, viac než na čo ste sami zvyknutí.

Niekoľko príkladov z našej praxe

Neúčtujeme si poplatok za identifikáciu závady, servisné práce mimo záruku poskytujeme zadarmo, nevyžadujeme od vás pri reklamácii predajný doklad, prijímame vrátený tovar v zákonnej 14-dňovej lehote aj od firemných zákazníkov, nevybavujeme všetky reklamácie do 30tich dní, ako ukladá zákon, ale do druhého dňa, atp. Inak povedané, máte špeciálnu požiadavku? Zavolajte nám, budeme hľadať spôsob, ako vám pomôcť.

Priateľské obchodné podmienky pre koncových a firemných zákazníkov

Firemný zákazník je zákazník, ktorý nakupuje tovar pre použitie vo firme s platným IČ. Vzťah medzi dodávateľom a odberateľom sa riadi Občianskym zákonníkom. U jedincov s IČ sa riadi obchodné podmienky Obchodným zákonníkom. Každý firemný zákazník dostane na zakúpený tovar riadnu faktúru vystavenú na jeho iniciály uvedené v objednávke. Samozrejmosťou je PLNÁ záruka. Ku každému produktu zabezpečujeme aj pozáručný servis. Dodávaný tovar je označené firemným štítkom.

Reklamácie sú prijímané výhradne na adrese skladu uvedené v sekcii Kontakty. Zákazníkom zasielame stručné informácie s novinkami, zaujímavými akciami, zľavami alebo dôležitými upozorneniami prostredníctvom emailu alebo SMS. Toto zasielanie možno jednoducho a natrvalo vypnúť prostredníctvom odkazu na konci každého emailu.

Prihlásením sa na tomto webe dávate súhlas s používaním súborov cookie na účely analýzy a personalizácie. Tento zber dát používame výhradne k skvalitneniu e-shopu a zobrazovanie informácií, ktoré vás zaujímajú, neobťažujú vás a hlavne vám majú uľahčiť a zrýchliť prácu s celým systémom. Cieľom tejto aktivity je vám poskytovať stále lepšie služby.

Úplné znenie aktuálnych obchodných podmienok pre koncových zákazníkov nájdete tu.

Priateľské obchodné podmienky pre predajcov výpočtovej techniky (dealerov)

Predajca výpočtovej techniky (dealer) je zákazník, ktorý kupuje tovar za účelom ďalšieho predaja. Vzťah medzi dodávateľom a odberateľom sa riadia Obchodným zákonníkom. Záruku poskytujeme štandardne 13 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. K dodávanému HW poskytujeme na požiadanie aj potrebné ovládače, manuály a pod., Ak je to v našich silách. Všetku technickú i obchodnú podporu poskytujeme partnerom registrovaným v dealerskom programu zdarma.

Každý predajca výpočtovej techniky má možnosť sa zdarma zaregistrovať do dealerského programu a získať užívateľské meno a heslo. Pomocou týchto údajov je možné sa prihlásiť na tomto webe. V e-shope si po prihlásení môžete prezrieť ponúkané produkty so zvýhodnenými individuálnymi cenami.

Tovar dodávaný dealerským programom nie je z vonkajšej strany opatrené štítkom dodávateľa, preto môžete predávať tovar svojim menom a nemať obavu, že prídete o zákazníka. Dealerský predaj je pre nás prioritou rovnako ako budovanie vzťahov s obchodníkmi.

Prvé obchody sú uskutočňované a hradené zálohou, alebo formou dobierky. Po dohode možno neskôr prejsť na spôsob úhrady prevodným príkazom s dohodnutou dĺžkou splatnosti.

Naša spoločnosť na tomto mieste vyhlasuje, že nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje osobné údaje svojich klientov žiadnej tretej strane.

Reklamácia prijímame výhradne na adrese skladu uvedené v sekcii Kontakty. Na fakturačnej adrese zásielky s reklamáciami z technických dôvodov neprijímame.

Prihlásením sa na tomto webe dávate súhlas s používaním súborov cookie na účely analýzy a personalizácie. Tento zber dát používame výhradne k skvalitneniu e-shopu a zobrazovanie informácií, ktoré vás zaujímajú, neobťažujú vás a hlavne vám majú uľahčiť a zrýchliť prácu s celým systémom. Cieľom tejto aktivity je vám poskytovať stále lepšie služby.

Recenzie z heureka.sk

Chápeme potrebu zákazníkov získavať referencie o dodávateľovi, ktorého si pre realizáciu dodávky vybrali. Na požiadanie sme schopní vám referencie zaslať. Obvykle tiež postačí reálne skúsenosti našich zákazníkov, ktorí prostredníctvom nášho e-shopu už tovar objednali. Pre tento účel využívame portály heureka.cz a heureka.sk, ktoré recenzie od zákazníkov zbierajú a zverejňujú. Preto prosíme, rešpektujte emailovú žiadosť o poskytnutie referencie zo strany Heuréky.

My sami poskytnutú spätnú väzbu vyhodnocujeme a hľadáme vďaka nej ďalšiu cestu, ako svoje služby ďalej zlepšovať.

Prevádzkovateľ je oprávnený posielať osobné údaje zákazníkov v rozsahu údajov o zakúpenom tovare a e-mailových adries, použitých v rámci nákupov na stránkach e-shopu, prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk za účelom generovania a zasielania dotazníkov spokojnosti s nákupom v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je voči nášmu e-shopu v postavení spracovateľa osobných údajov v zmysle § 8 zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zasielanie e-mailových adries a údajov o zakúpenom tovare sa týka všetkých zákazníkov, ktorí nevyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení v zmysle § 62odst. 3 zák. č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a je robené po každom nákupe na internetovom obchode.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk je oprávnený poskytnutú e-mailovú adresu a údaje o zakúpenom tovare použiť výhradne za účelom vygenerovania a zaslania dotazníku spokojnosti, v zmysle Podmienok programu Overené zákazníkmi, dostupných na adrese https://www.heurekashopping.sk/…ask-2016.pdf.

Prevádzkovateľ portálu Heureka.sk poskytnuté e-mailové adresy a údaje o zakúpenom tovare uchováva po dobu, po ktorú je naša spoločnosť zaradená do programu Overené zákazníkmi, alebo po dobu, kedy zákazník vyjadrí svoj nesúhlas so zaslaním obchodných oznámení voči nášmu e-shopu alebo priamo voči prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk k čomu je mu poskytnutá možnosť v každom jednotlivom dotazníku.

Priateľské preplácanie dobropisov

Pretože nám ide o vašu spokojnosť, zaväzujeme sa preplácať vám vystavenej dobropisy do troch dní od ich obdržania. Ide o 3 pracovné dni a lehota začína plynúť vo chvíli, keď od vás obdržíme potvrdený dobropis správne vyplní, aby sme vedeli, kam platbu poslať. Na vrátenie svojej platby u nás nemusíte čakať mesiac, ako u niektorých iných dodávateľov. Vieme, že s financiami potrebujete efektívne nakladať a držať vašu platbu o niečo dlhšie by od nás nebolo ústretové. Predovšetkým nám ide o vašu spokojnosť.

Přátelské řešení mimosoudních sporů

V prípade sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou Technimax sro sa budeme snažiť čo najjednoduchším spôsobom dosiahnuť dohodu. Ak to nebude možné, pristúpime k tej najpriateľskejší variante, teda mimosúdne riešenie sporu. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČ: 17331927, internetová adresa: http://www.soi.sk.

Za celú históriu firmy neevidujeme jediný spor so spotrebiteľom riešený prostredníctvom ČOI alebo súdnou cestou. Prioritou je spokojný zákazník, a aj keď s názorom zákazníka nesúhlasíme, hľadáme riešenie akceptovateľné pre obe strany.