Podpora pre obchodníkov

Podpora pro obchodníky – Technimax

Prečo vám pomáhame

V súlade s firemnou stratégiou sme sa pred niekoľkými rokmi rozhodli všetky investície smerovať na podporu našich kľúčových zákazníkov, teda obchodníkov s vysokým stupňom lojality. V rámci budovania vzťahov a posilnenie tejto podpory poskytujeme mnoho nástrojov, ktoré majú priniesť uľahčenie, zjednodušenie a hlavne zefektívnenie práce týchto organizácií. Ak ste u nás zaregistrovaní alebo zvažujete ak vašu registráciu, vedzte, že u nás nájdete rad nástrojov pre podporu predaja koncovým zákazníkom. Nejedná sa iba o štandardné funkcie, ale aj individuálne postupy, v ktorých hľadáme spoločnú cestu. Nebránime sa novým riešením, neštandardným informačným a predajným kanálom alebo akýmkoľvek návrhom na zlepšenie spolupráce. Každý váš návrh je pre nás výzvou.

Základ našej obchodnej podpory

XML feed

Ak prevádzkujete e-shop, nie je potrebné ručne zadávať dáta v položkách, postačí nakonfigurovať import dát z nášho feedu ao vašu ponuku v e-shope je postarané. Manuál pre implementáciu feedu a súpis všetkých dostupných informácií získate tu . Všetky materiály sú však dostupné len partnerom registrovaným do dealerského programu.

Letáky a katalógy

Ak prevádzkujete kamenný obchod, servis, showroom alebo iné priestory, kam majú prístup vaši zákazníci, môžeme vám dodať letáky s aktuálnymi informáciami vo formáte, ktorý si sami zvolíte. K tomu máte možnosť sami si cez naše rozhranie po prihlásení vygenerovať PDF katalógy a letáky s vybraným tovarom, vlastné hlavičkou a nastaviteľnou prirážkou. Žiadnym kopírovaním z eshopu a odmazáváním zmienok o dodávateľovi sa už nebudete musieť zdržiavať.

Ponuky a rezervácie

Akonáhle sa zaregistrujete a prihlásite ako dealer, sprístupní sa vám na našom webe rozšírené možnosti, medzi ktoré patrí aj ponuky a rezervácie. Vďaka ponukám môžete z vami zvoleného tovaru z nášho sortimentu ihneď vytvoriť ponuku s vami pridanou maržou a vaším logom, ktorú možno vygenerovať do PDF aj so zadanými informáciami o koncovom zákazníkovi. Až vám zákazník ponuku potvrdí, ľahko ju nájdete vo vašom zozname uložených ponúk a urobíte z nej objednávku. Vďaka rezerváciám si tento tovar môžete jednoducho zarezervovať, aby ho niekto nevykúpil pred vami.

Pre individuálne možnosti podpory sa na nás neváhajte obrátiť. Sme si istí, že nájdeme spoločnú cestu.

Ak vás zaujali základné piliere našej podpory pre registrovaných obchodníkov, prečítajte si viac informácií o našom dealerskom programu, ktorý zahŕňa nielen zaujímavejšie ceny, ale predovšetkým omnoho vyššiu úroveň poskytovaných služieb.

Nadchla vás naša ponuka služieb v dealerskom programu? Ste firma pohybujúce sa v oblasti IT? Vstúpte do nášho programu.