Ako na automatické vypnutie počítača

Ako na automatické vypnutie počítača

Potrebovali ste niekedy, aby sa váš počítač automaticky vypol vo chvíli, keď už pri ňom nebudete sedieť? Za čias pomalšieho internetu sa to hodilo napríklad pri sťahovaní väčšieho množstva dát. Keď človek vedel, že sťahovanie bude trvať cca 3 hodiny, nechal to bežať cez noc, ale aby nebol PC zbytočne zapnutý 8 hodín, nastavilo sa automatické vypnutie. V dnešnej dobe drahých energií môže táto funkcia opäť prísť vhod, a to napríklad aj vo firemnom prostredí. Pokiaľ niektorí zamestnanci zabúdajú svoje počítače vypínať, je možné nastaviť automatické vypnutie napríklad každý všedný deň o 18:00, takže zábudlivosť v tomto ohľade prestane byť problémom. Poďme si predstaviť niekoľko spôsobov, ako automatické vypnutie PC nastaviť.

1) Plánovač úloh

Súčasťou operačného systému Windows je aplikácia Plánovač úloh, ktorá si s automatickým vypnutím dokáže efektívne poradiť. Ide o prehľadné riešenie s mnohými možnosťami nastavenia bez toho, aby ste si do PC museli sťahovať akýkoľvek ďalší softvér

Ako nastaviť automatické vypnutie PC?

Cez vyhľadávanie vo Windows (Win+S) spustite Plánovač úloh. V hlavnej ponuke zvoľte Akcie → Vytvoriť úlohu. Ľubovoľne si ju pomenujte a v záložke Aktivačná udalosť vytvorte novú udalosť, kde si môžete nastaviť dátum a čas, vrátane pravidelného opakovania. Na záložke Akcie potom vytvorte novú akciu, kde stačí do poľa Program či skript napísať príkaz shutdown a do poľa Pridať argumenty /s. Všetko potvrdíte a je to, máte naplánované automatické vypínanie PC.

Automatické vypnutie PC

2) Spustiť shutdown /s /t

Rýchlejšie ako nastavovanie v plánovači, ale obmedzenejšie čo do funkčnosti, je nastavenie automatického vypnutia cez spúšťač, ktorý vyvoláte klávesovou skratkou Win+R. Do riadku potom už stačí napísať shutdown /s /t 600. Číslo na konci značí počet sekúnd, za ktorý sa má PC vypnúť, takže pri hodnote 600 prebehne vypnutie za 10 minút. Týmto spôsobom teda nie je možné nastaviť konkrétny čas, ale len doba od chvíle, keď príkaz zadávate. Pokiaľ si to pred uplynutím času rozmyslíte, je možné automatické vypnutie zrušiť príkazom shutdown /a.

Automatické vypnutie PC

3) Spustiť shutdown /i

Keď cez spúšťač (Win+R) zadáte príkaz shutdown /i, otvorí sa dialógové okno vzdialeného vypnutia. Do neho musíte zadať názov počítača, zvoliť dobu do vypnutia a napísať ľubovoľný komentár. Doba vypnutia tu môže byť najviac 999 sekúnd. Tento spôsob nie je primárne určený pre automatické vypínanie vlastného počítača, na ktorom lokálne pracujete, je však možné použiť aj týmto spôsobom. Plánované vypnutie je možné opäť zrušiť príkazom shutdown /a.

Automatické vypnutie PC

4) Jednoduchý .bat súbor

Automatické vypnutie PC je možné nastaviť aj cez jednoduchý .bat súbor, takzvaný baťák. Stačí do poznámkového bloku napísať shutdown -s -t 600 a súbor uložiť s príponou .bat. Posledné číslo opäť určuje počet sekúnd do vypnutia od chvíle, kedy súbor spustíte. Toto riešenie je vhodné napríklad pokiaľ potrebujete automatické vypnutie nastaviť užívateľovi, ktorý je schopný spustiť ikonu z plochy, ale nie je schopný si sám naplánovať vypnutie. Keď súbor vhodne pomenujete a uložíte na plochu, nemôže to byť intuitívnejšie.

Automatické vypnutie PC

5) Špecifický softvér

Existuje množstvo malých programov, ktoré často ani nie je potrebné inštalovať, cez ktoré je možné intuitívne v grafickom prostredí nastaviť automatické vypínanie PC. Už ale musíte sťahovať spustiteľný súbor z webu a tým pádom je tu riziko, že si do systému zanesiete nejakú škodnú. Toto riešenie by som preto neodporúčal a príde mi zbytočné, keď je možné využiť Plánovač úloh, ktorý ponúka množstvo možností a je priamo súčasťou Windows.

Potrebujete počítač, ktorý bude dlhodobo spoľahlivo fungovať, a pritom je energeticky úsporný? Potom voľte Dell OptiPlex v prevedení micro. Micro počítač poskytuje výkon porovnateľný s klasickým desktopom, ale je napájaný externým adaptérom, podobne ako notebooky, a jeho spotreba je o poznanie nižšia ako pri bežných PC.

Úsporné počítače Dell OptiPlex micro