Načúvame vám

Načúvame vám

Ako ste možno zaznamenali, prevádzame pravidelne prieskumy spokojnosti zákazníkov a zbierame spätnú väzbu aj ďalšími komunikačnými kanálmi. Vašimi podnety sa zaoberáme. Poslednou dobou sa pravidelne opakovali sťažnosti na spôsob balenia našich produktov. Áno, balenia je vzhľadné a hlavne bezpečné, to sa vám páči. Problém ale nastáva s likvidáciou vzniknutého odpadu, a preto sme krabice zmenšili na minimum (pri zachovaní bezpečnosti). Ďalej nahrádzame bublinkové fólie, ktoré možno ťažko likvidovať.

bublinky vs vaky

Dell OptiPlex tower zabalený v bublinkovej fólii (vľavo) a vo vaku (vpravo)

Bublinky zaberajú v odpade veľa miesta a nie je reálne je prepichovať. Postupne je nahrádzame nafúknutým vaky, ktoré môžete po vybalení tovaru ľahko jedným prepichnutím vypustiť. Ich objem sa zníži na cca 3 % pôvodného objemu a v odpade vám tak nezaberú miesto.

bublinky vs vaky

Objem odpadu bublinkové fólie oproti vypuštěnému vaku

Áno, je pravda, že u všetkých produktov zatiaľ tieto vaky nepoužívame, ale verte, že na tom pracujeme. Týmto zlepšením sme dosiahli zníženie objemu výsledného odpadu v priemere o 34 %. Sme si vedomí, že vám likvidácia odpadov prináša ťažkosti, a preto na tejto problematike budeme ďalej pracovať.

Týmto vám ďakujeme za spätnú väzbu, ktoré si vážime. Posielajte nám prosím ďalšie skvelé nápady, a to na email, alebo môžete využiť kontaktu na nášho firemného ombudsmana.

Vybrať tovar a vyskúšať nové balenie