Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

Náš tím sa skladá z obyčajných ľudí, ktorí bežne nakupujú na eshopoch. Keď vyjadríme súhlas so zasielaním obchodných oznámení na webe o výpočtovej technike, počítame s tým, že nám budú chodiť zaujímavé informácie a ponuky z IT, nie zľavy na žrádlo pre psov. S týmto prirodzeným porozumením pristupujeme aj k vášmu súhlasu.

Budeme vám posielať informácie z oblasti repasovanej výpočtovej techniky a zaujímavosti o spoločnosti Dell, na ktorej produkty sa špecializujeme. Dostávať budete naše ponuky zaujímavého tovaru, informácie o našich službách a recenzie produktov, ktoré sa snažíme hodnotiť z pohľadu firemných zákazníkov. Zvyčajne posielame dva až tri newslettre týždenne. Pokiaľ o rozosielku prestanete mať záujem, môžete sa z nej jednoducho odhlásiť pomocou odkazu, ktorý je na konci každého emailu.

A teraz oficiálne so všetkým všade:

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁKLADNÉ ZHRNUTIE

Tento súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov dávate spoločnosti Technimax s.r.o. pre účely zasielania obchodných oznámení (marketingových ponúk) a pre činenia iných marketingových aktivít voči Vašej osobe. Tento Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať a obchodné oznámenia Vám potom nebudú ďalej zasielaná. Podrobnejšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete nižšie.

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Technimax s.r.o., so sídlom U Splavu 642, 78813 Rapotín, identifikačné číslo: 26816903, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 26636 (ďalej len „správca“).
1.2. Kontaktné údaje správca sú nasledujúce: adresa pre doručovanie U Splavu 642, 78813 Rapotín, adresa elektronickej pošty info@technimax.sk, telefón 00421 901 77 72 77.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 nariadenia.

4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 3 roky od udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

5. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcov a spoločnosť zaisťujúca rozosielku emailov Mailkit s.r.o., Oranžová 225, 252 19 Chrášťany.
5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: cez email info@technimax.sk či na telefónnom čísle 00421 901 77 72 77.
6.3. Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonným či zmluvným požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorý je nutný k uzatvoreniu zmluvy.
6.5. Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracované.