Užívateľ: Neprihlásený
Kategórie produktov
Produktové rady
Hlavná strana / Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo

Prečo

Naším cieľom je zabezpečiť nášmu zákazníkovi maximálne množstvo informácií tak, aby si mohol vybrať pre neho najvhodnejšie refurbished počítač, notebook, tlačiareň alebo LCD monitor.

Svojím rozsahom a hĺbkou informácií je eshop www.technimax.cz a www.technimax.sk unikátnym serverom, kde sa o ponúkaných produktoch dozviete takmer všetko.

Všetky opisy výrobkov, fotogaléria aj videogaléria na stránkách www.technimax.cz a www.technimax.skspracovávané našimi zamestnancami výhradne pre spoločnosť Technimax s.r.o.

Čo sa nám nepáči

Bohužiaľ sa stretávame s predajcami, ktorí úplne neeticky a nezákonne kopírujú spracované informácie k výrobkom.. Od 1.1.2014 sme sa preto rozhodli, že budeme tvrdo postupovať proti tomuto bezohľadnému a protiprávnemu konaní.

Ak ste našli akýkoľvek identický popis výrobku na inej webovej stránke, kontaktujte nás prosím.

Právne upozornenie

Obsah webových stránok www.technimax.cz a www.technimax.sk aj jednotlivé ich prvky (najmä webdesign, popisy výrobkov, fotogaléria a videogaléria) sú právne chránené, najmä zákonom č. 121/2000 Sb., Autorským zákonom, v znení neskorších predpisov , zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 40/2009 Zb., trestným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek použitie spočívajúce v kopírování a/alebo napodobování obsahu a/alebo prvku webových stránok www.technimax.cz a www.technimax.sk bez výslovného súhlasu spoločnosti Technimax sro je protiprávne, porušujúce práva spoločnosti Technimax sro k autorskému dielu a databázu a zakladajúci nekalosúťažné rokovania.

Proti každému, kto neoprávnene užije obsah a/alebo prvok webových stránok www.technimax.cz a www.technimax.sk, je spoločnosť Technimax s.r.o. oprávnená domáhať sa najmä nasledujúcich nárokov:

  • odstránenie nevyhovujúceho stavu, tzn. zákazu používania neoprávnene úžitkového obsahu a / alebo prvku z webových stránok www.technimax.czwww.technimax.sk
  • náhrady škody, a to ako škody skutočné, tak ušlého zisku
  • vydanie bezdôvodného obohatenia
  • poskytnutie primeraného zadosťučinenia, prípadne aj vo finančnej rovine
  • náhrady všetkých nákladov spojených s vymáhaním uvedených nárokov, ktoré môžu dosiahnuť poriadkov státisícov Sk (náklady na právne zastúpenie, súdne poplatky, a pod.).

Neoprávneným použitím obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz a www.technimax.sk môže dôjsť tiež k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže podľa § 248 trestného zákona a/alebo trestného činu porušenie autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv k databáze podľa § 270 trestného zákona, za ktorých spáchanie môže byť uložený trest zákazu činnosti, prepadnutie veci alebo iné majetkové hodnoty alebo trest odňatia slobody.

Ak máte o použitie obsahu a/alebo prvku webových stránok www.technimax.cz a www.technimax.sk záujem, kontaktujte nás.

Tento web používa súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.