Duševné vlastníctvo

Prečo

Naším cieľom je zabezpečiť nášmu zákazníkovi maximálne množstvo informácií tak, aby si mohol vybrať pre neho najvhodnejšie refurbished počítač, notebook, tlačiareň alebo LCD monitor.

Svojím rozsahom a hĺbkou informácií je eshop www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.hu unikátnym serverom, kde sa o ponúkaných produktoch dozviete takmer všetko.

Všetky opisy výrobkov, fotogaléria aj videogaléria na stránkách www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.huspracovávané našimi zamestnancami výhradne pre spoločnosť Technimax s.r.o.

Čo sa nám nepáči

Bohužiaľ sa stretávame s predajcami, ktorí úplne neeticky a nezákonne kopírujú spracované informácie k výrobkom.. Od 1.1.2014 sme sa preto rozhodli, že budeme tvrdo postupovať proti tomuto bezohľadnému a protiprávnemu konaní.

Ak ste našli akýkoľvek identický popis výrobku na inej webovej stránke, kontaktujte nás prosím.

Právne upozornenie

Obsah webových stránok www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.hu aj jednotlivé ich prvky (najmä webdesign, popisy výrobkov, fotogaléria a videogaléria) sú právne chránené, najmä zákonom č. 121/2000 Sb., Autorským zákonom, v znení neskorších predpisov , zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 40/2009 Zb., trestným zákonníkom, v znení neskorších predpisov.

Akékoľvek použitie spočívajúce v kopírování a/alebo napodobování obsahu a/alebo prvku webových stránok www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.hu bez výslovného súhlasu spoločnosti Technimax sro je protiprávne, porušujúce práva spoločnosti Technimax sro k autorskému dielu a databázu a zakladajúci nekalosúťažné rokovania.

Proti každému, kto neoprávnene užije obsah a/alebo prvok webových stránok www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.hu, je spoločnosť Technimax s.r.o. oprávnená domáhať sa najmä nasledujúcich nárokov:

  • odstránenie nevyhovujúceho stavu, tzn. zákazu používania neoprávnene úžitkového obsahu a / alebo prvku z webových stránok www.technimax.cz, www.technimax.skwww.technimax.hu
  • náhrady škody, a to ako škody skutočné, tak ušlého zisku
  • vydanie bezdôvodného obohatenia
  • poskytnutie primeraného zadosťučinenia, prípadne aj vo finančnej rovine
  • náhrady všetkých nákladov spojených s vymáhaním uvedených nárokov, ktoré môžu dosiahnuť poriadkov státisícov Sk (náklady na právne zastúpenie, súdne poplatky, a pod.).

Neoprávneným použitím obsahu a/nebo prvku webových stránek www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.hu môže dôjsť tiež k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu porušenia predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže podľa § 248 trestného zákona a/alebo trestného činu porušenie autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práv k databáze podľa § 270 trestného zákona, za ktorých spáchanie môže byť uložený trest zákazu činnosti, prepadnutie veci alebo iné majetkové hodnoty alebo trest odňatia slobody.

Ak máte o použitie obsahu a/alebo prvku webových stránok www.technimax.cz, www.technimax.sk a www.technimax.hu záujem, kontaktujte nás.