Pomáhame tam, kde je to potrebné

Pomáhame tam, kde je to potrebné

Aj tento rok platí náš záväzok venovať 2 % zo zisku na verejnoprospešné projekty, ktoré pomáhajú zlepšovať život a prostredie okolo nás. Náš úspech je hlavne vaša zásluha. Za to vám úprimne ďakujeme. Pretože sa chceme o úspech deliť s potrebnými, rozdelili sme tento rok 6730 € medzi projekty, ktoré ľudia z našej firmy vybrali. Budeme radi, keď nám zostanete verní aj naďalej, a my tak budeme môcť budúci rok rozdeliť ešte viac medzi tých, ktorí to naozaj potrebujú.

Príjemca daru

Účel daru

Michaela Brixová

Na nákup zdravotných pomôcok pre dievča s poškodeným zrakom. Zranenie si spôsobila pri športovej činnosti ako dobrovoľná hasička.

Lano, z.s.

Na projekt pre deti vo veku 7 až 14 rokov s názvom „sobota bez televízie“.

Nadácia Jakuba Voráčka

Príspevok na nákup elektrického invalidného vozíka pani Korneckej z Ostravy na základe odporúčania nadácie.

Materská škola Borůvka

Vzdelávacie pomôcky pre deti.

Dominik Kurek

Dominik trpí veľmi vážnymi ochoreniami: mutácie v GRIN1, epileptická encefalopatia, ťažká mentálna retardácia centrálna spastická kvadrupareza s axiálnou hypotóniou, dystonický syndróm. Príspevok je na pomôcky a kúpeľný pobyt.

Amálie Ježková

Amálie trpí chorobou ichtyóza typu harlekyn a pre život nutne potrebuje drahé krémy a masti, ktoré pomáhajú jej kožu udržovať v lepšom stave.

Vít Rozehnal

Prístroj na rýchle meranie moču u akútnych prípadov detí. Rýchla diagnóza pomáha pri vážnych prípadov účinnejšej liečbe.

Lesní Školka Nový Malín

Príspevok na lyžiarsky výcvik.


Pošlite nám tip, kde by sme mohli nabudúce pomôcť