Ekologická zodpovednosť na dva spôsoby

Ekologická zodpovednosť na dva spôsoby

Všade okolo seba počujeme, aké je tento rok sucho a ako nepriaznivo sa nám naše podnebie mení. Zo vzduchu miznú včely, z hliny miznú dážďovky. Možno problémy už sami pociťujete, možno zatiaľ ani nie. Kým nám osobne netečie do topánok, v tomto prípade, kým nám tečie z kohútikov, môžeme väčšinu týchto správ ignorovať – to už je zodpovednosť každého z nás, aký si zvolíme prístup a aký zaujmeme postoj.

Ako firma sa snažíme správať zodpovedne aj v oblasti životného prostredia. Poctivo vykazujeme elektrozariadení uvedená na trh a platíme za ich budúce ekologickú likvidáciu. V roku 2018 sme tak zaplatili zber 31 760 kg elektroodpadu, čím sme podľa spoločnosti, ktorá zber a likvidáciu zaisťuje, dosiahli nasledujúcich ús­por:

bublinky vs vaky

Toto sa týka elektrozariadení všeobecne, ale nad to môžeme ešte uvážiť, že predávame techniku repasovanú. To znamená, že použité stroje sa nevyhodí a pre uspokojenie dopytu nie je potrebné vyrábať nové. Tým dochádza k ďalším veľkým úsporám prostriedkov, surovín a životného prostredia. Niektorí predajcovia repasované techniky na tomto stavia celú svoju značku.

Trápi vás sucho a teplotné extrémy a veríte, že aj svojou trochou môžete prispieť k spomaleniu týchto nepríjemných klimatických zmien? Potom vedzte, že nákupom repasovanej výpočtovej techniky u nás v Technimaxu sa staviate na ekologicky zodpovednú stranu.

Vyberte si z repasovaných počítačov Dell