Ako životné prostredie ušetrené bolo

Ako životné prostredie ušetrené bolo

Ako zodpovedná firma dbáme na zabezpečenie zberu a recyklácie vyradeného elektra. Spoločnosť, s ktorou na tento účel spolupracujeme, nám poslala zaujímavé vyčíslenie úspor, ktorých sme podľa objemu recyklovanej techniky našou spoločnosťou za rok 2016 dosiahli.

Za rok 2016 sme teda ušetrili

  • 710 MWh elektrickej energie
  • 2713 m3 vody
  • 50478 l ropy
  • 13 t primárných surovín

Ďalej sme podľa vyjadrenia spoločnosti znížili emisie skleníkových plynov o viac ako 130 ton CO 2 ekv. a produkcia nebezpečných odpadov bola znížená o 562 ton.

To sú zaujímavé čísla, nad ktorými sa niektorí s uznaním pozastavia, zatiaľ čo iní skôr pousmejú. Všetko je odvodené z tabuliek spoločnosti, ktorá zber a recykláciu vykonáva.

Avšak keď sa zamyslíme nad úsporou nielen recykláciou nefunkčného elektra, ale aj nad samotným princípom našej činnosti, teda repasovaním a opätovným uvádzaním techniky do obehu, verím, že to má naozaj zmysel. Prečo vyhadzovať staršiu kvalitnú techniku ​​a pre uspokojenie dopytu vyrábať novú lacnú, keď stačí pôvodnú repasovať? A mnohokrát je výsledok ešte lepší.

Sme radi, že aj vy ste si k nám našli cestu a ste s našou prácou spokojní – či už je to z dôvodu kvalitnej techniky, spoľahlivých služieb, alebo napríklad ekologického zmýšľania. Za vašu podporu ďakujeme a tešíme sa na pokračujúcu spoluprácu.

Repasované počítače Dell Repasované notebooky Dell