Aj tento rok pomáhame tam, kde je potreba

Aj tento rok pomáhame tam, kde je potreba

Dúfame, že ste zaznamenali našu iniciatívu pomáhať tam, kde je potreba. Pokiaľ nie, radi by sme vám ju predstavili.

Žiadostí a otázok o dar je veľa, ale my sa zameriavame iba na podporu neziskových projektov, ktoré ľudia z našej firmy osobne poznajú alebo s nimi majú nejakú skúsenosť. Vyhýbame sa neziskovým organizáciám, ktoré ďalej prostriedky prerozdeľujú, pretože to je niekedy veľmi neefektívne a ku konečnému príjemcovi sa dostáva len časť darovaného príspevku. Preto vždy darujeme peniaze len na konkrétnu „vec“ a konkrétnym ľuďom.

Na základe výsledkov z roku 2020 sme v roku 2021 rozdelili celkom 5 456 €.

  • Financovali sme okrem iného nákup 3 tabletov pre 1. ZŠ Šumperk, obstaranie SW pre ambulanciu detského lekárstva, ďalej sme spolufinancovali pre pani Drahoslavu Stehlíkovú vybavenie typu oxygenátor a odsávacie katétre.
  • Prispeli sme tiež sumou 590 € na vybavenie školy a detskej skupiny Galimatyáš, pretože veríme, že výchova a vzťah ku kultúre má zmysel.
  • Sumou 393 € sme podporili lesnú škôlku Nový Malín, kde financujeme opravu jurty.
  • Sumou 1 180 € sme podporili zlepšenie liečebných podmienok detského pacienta Marka Milera.

Sme si vedomí, že naša rola v spoločnosti je nezanedbateľná a už pred rokmi (príspevky 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 a 2015) sme sa rozhodli vždy pomernú časť zisku takto venovať potrebným.

Vedzte, že svojim nákupom u nás vždy podporíte niekoho, komu tento príspevok opravu pomôže. Často ide o ľudí, ktorí by bez tejto pomoci nemohli dosiahnuť to, čo naozaj potrebujú. Aj za nich vám týmto ďakujeme a dúfame, že nám aj do budúcna zachováte svoju priazeň. Náš záväzok deliť sa o časť zisku s potrebnými z roku 2015 nájdete tu.

Celkom sme už prispeli 30 822 €.

Vyberte si techniku, ktorá pomôže vám aj ostatným