Aj tento rok pomáhame tam, kde je potreba

Aj tento rok pomáhame tam, kde je potreba

Dúfam, že ste zaznamenali naši iniciatívu pomáhať všade tam, kde je potreba. Ak nie, radi by sme vám ju predstavili.

Žiadostí a dotazov na dar je veľa, ale my sa zameriavame len na podporu neziskových projektov, ktoré ľudia z našej firmy osobne poznajú alebo s nimi majú nejakú skúsenosť. Vyhýbame sa neziskovým organizáciám, ktoré ďalej prostriedky prerozdeľujú. Táto činnosť je niekedy veľmi neefektívna a ku konečnému príjemcovi sa dostáva len časť darovaného príspevku. Vždy darujeme peniaze len na konkrétnu „vec“ a konkrétnym ľuďom.

Pre rok 2019 sme na základe výsledkov z roku 2018 rozdelili celkom 4 850 €.

  • Financovali sme okrem iného nákup MBJ20 Transkutánneho bilirubinometru, čo je ručný prístroj používaný na klinické vyšetrenie detskej žltačky. Prístroj stanovuje koncentráciu bilirubínu neinvazívne a výsledky testov sú okamžité (rýchle a bezbolestné vyšetrovanie detí).
  • Ďalej sme prispeli sumou 581 € na vybavenie školy a detské skupiny Galimatyáš, pretože veríme, že výchova a vzťah ku kultúre má zmysel.
  • Sumou 388 € sme podporili Zbor Bratskej jednoty baptistov v Šumperku, kde financujeme obnovu vybavenia klubovny, ktorá slúži predovšetkým pre deti a mládež.
  • Ďalej sme pomohli financovať liečbu a adaptáciu dvoch hendikepovaných detských pacientov, ktorí by si nemohli vďaka zložitej sociálnej situácii svojich rodín službu dovoliť. Projekt zabezpečuje a plne garantuje nezisková organizácia Pontis.

Sme si vedomí, že naša úloha v spoločnosti je nezanedbateľná a už pred rokmi (príspevky 2018 a 2017) sme sa rozhodli vždy pomernú časť zisku takto venovať potrebným. Vedzte, že svojim nákupom u nás vždy podporíte niekoho, komu tento príspevok opravu pomôže. Často sa jedná o ľudí, ktorí by bez tejto pomoci nemohli dosiahnuť na to, čo naozaj potrebujú. Aj za ne vám týmto ďakujeme a dúfame, že nám aj do budúcna zachováte svoju priazeň. Na našom blogu nájdete okrem iného aj náš záväzok deliť sa o časť zisku s potrebnými.