5 základných hodnôt firmy Technimax

5 základných hodnôt firmy Technimax

Iste máte u vás vo firme nastavené základné pravidlá pre udržanie zdravého kolektívu a vhodného prístupu k zákazníkom. Aj my v Technimaxe sa riadime hodnotami, ktoré veríme, že sú dobré ako pre vás, tak pre nás.. Náš etický kódex uvádza päť základných bodov:

- Zákazník je pre nás na prvom mieste.

- Robíme svoju prácu najlepšie, ako vieme.

- Hľadáme nové cesty a vydávame sa po nich.

- Pracujeme na sebe a zdokonaľujeme sa.

- Sme tu preto, že nás to baví.

Dbáme na to, aby sa firma stále uberala týmto smerom, a to aj keď rastie a naberá nových zamestnancov. Podrobnejší popis našich hodnôt a záväzkov, ku ktorým sme sa rozhodli, nájdete v Etickom kódexe firmy Technimax, kde je uvedených aj päť vyššie spomenutých bodov. Chceme odvádzať prácu, ktorá bude dobrá ako pre vás, tak aj pre nás.

Neváhajte si vybrať z nášho sortimentu repasovanej výpočtovej techniky Dell a presvedčiť sa, že sa naozaj snažíme a záleží nám na vašej spokojnosti.

Notebooky Dell Počítače Dell LCD monitory Dell