Garancia kvality stolových počítačov Dell OptiPlex a Precision

Garancia kvality stolových počítačov Dell OptiPlex a Precision


Garance kvality PC
  1. Kryty môžu obsahovať iba drobné vlásočnicové škrabance, avšak žiadne výrazné hlboké vrypy
  2. Kryty nie sú mechanicky deformované, ani nie je akokoľvek zmenený ich tvar v dôsledkov pádu alebo nárazu
  3. Plastové časti krytu neobsahujú žiadne praskliny
  4. Pre pripojenie externých zariadení sú všetky porty bez akéhokoľvek poškodenia
  5. Žiadne chýbajúce nožičky alebo skrutky skrine
  6. Žiadne chýbajúce záslepky skrine
  7. Pevný disk, ktorý je považovaný za najporuchovejšiu časť počítačov, testujeme do hĺbky a garantujeme, že spĺňa rad kvalitatívnych parametrov. Nestačí, aby bol funkčný, ale zaručujeme, že disk nie je na konci svojej životnosti. Garantujeme, že hodnoty prerozdelené Sector Count, Seek Error Rate, Spinup Retry Count, Reallocation Event Count, a Current Pending Sector Count sú nulové. Ďalej sledujeme hodnotu Power-On Time Count. Ak je táto hodnota vyššia, disk vyraďujeme a nahrádzame iným, a to aj v prípade, že disk nevykazuje žiadnu vadu. U pevných diskov sledujeme aj rad ďalších hodnôt, ktoré nám dávajú lepšiu predstavu o kondícii disku.

Kontrolou kvality vyraďujeme 17%

Približne 17% stolových počítačov Dell OptiPlex a Precision od dodávateľov vyraďujeme práve kvôli kozmetickým vadám a horšiemu stavu diskov, ktoré sa tvária ako funkčné, ale našim podrobným testom neprejdú. Likvidácia tohto tovaru nás stojí veľa peňazí, ktoré musíme započítať do ceny predávaných produktov. Je teda pochopiteľné, že naša predajná cena môže byť niekedy o niečo vyššia, než je cena u konkurencie. My však veríme, že nechcete do firmy nasadzovať za každú cenu lacný tovar bez presne daných kvalitatívnych parametrov.

Grafickým staniciam venujeme osobitnú pozornosť

Grafické stanice Dell Precision sú špecifické vysokým výkonom a silnou grafickou kartou, pretože sa od nich očakáva vysoké zaťaženie. Z tohto dôvodu u nás tieto stroje prechádzajú navyše špeciálnym testom pri vysokej záťaži, kedy sledujeme teploty a výstupné parametre pri plnom výkone. Aj keď stanica prejde štandardným testom, môže pri dlhodobej práci na maximálny výkon vykazovať chyby. Vďaka nami vykonávanej simulácii vám môžeme garantovať, že aj pri extrémnej záťaži bude váš Precision naozaj spoľahlivý.

Tieto zariadenia sú výrobcom konštruované práve na vysokú záťaž, a aj keď je stroj použitý, musí najnáročnejšie úlohy splniť. Na segment grafických staníc Precision sa zameriavame niekoľko rokov a čerpáme z dlhodobých skúseností.

Chýbajúce časti dopĺňame

Pri hromadnej manipulácii, sťahovaní a preprave stolových počítačov sú extrémne namáhané gumové nožičky v spodnej časti skrine. Môže tak dochádzať k ich poškodeniu alebo dokonca odpadnutiu. V tomto prípade sa môže počítač na stole kolísať alebo dokonca poškodiť dosku stola. Všetky nožičky preto kontrolujeme, poškodené meníme a chýbajúce dopĺňame.

Grafické karty a ďalšie doplňujúce karty, ktoré užívateľ z rôznych dôvodov demontuje, spôsobia, že v zadnej časti krytu počítača zostane voľný otvor, ktorý nielen pôsobí nepekne, ale má aj negatívny vplyv na cirkuláciu vzduchu a chladenie. Výrobca investuje obrovské peniaze do vývoja a testovania prúdenia vzduchu a predpokladá, že záslepky nie sú demontované. Vieme, že väčšina predajcov tento detail nerieši, ale nám na správnom prúdení, a teda aj chladení vášho počítača záleží, a preto chýbajúce záslepky nahradzujeme novými. Garantujeme vám teda, že každý počítač z našej ponuky obdržíte so všetkými záslepkami, bez prázdnych otvorov.

Volíme radšej vyššiu kvalitu než čo najnižšiu cenu

Myslíme, že správny hospodár vyhotovuje lacnú (repasovanú) techniku vo výbornej kondícii a kvalite, s výkonom nutným práve pre zvládnutie potrebných aplikácií. Sami si odpovedzte, aké používate aplikácie, teda aký výkon vám skutočne stačí a ako je pre vás dôležitá kvalita a spoľahlivosť vybavenia u vás vo firme.

Vieme, že iní dodávatelia „idú po cene“ a snažia sa všetok nakúpený tovar predať, „však on to zákazník prípadne vyreklamuje …“. My po vás ale nechceme, aby ste tovar vracali, vymieňali alebo za nás kontrolovali. Preto preventívne vyraďujeme aj kusy, ktoré by vám mohli v budúcnosti spôsobiť nejaké problémy alebo ich kryt nepôsobí sviežo, ale veľmi opotrebovane. Niektoré viac opotrebované kryty počítačov nechávame znova lakovať.

Aj napriek tomu je potrebné pamätať na to, že nakupujete tovar použitý, nie nový.


Seek Error Rateznamená počet chybných Seek (premiestňovanie hlavy nad stopu platne)
Spinup Retry Count znamená počet opakovaných pokusov o roztočenie platní.
Reallocation Event Count znamená počet sektorov k prealokovaniu (1 sektor = 512 byte).
Current Pending Sector Count znamená počet sektorov, ktorých stav je podozrivý. Po spustení diagnostických utilít býva zvyčajne použitie sektora zakázané a tento nahradený iným sektorom zo záložnej oblasti. Current Pending Sector sa preto vynuluje ao rovnakú hodnotu vzrastie prerozdelené Sector Count.
Power-On Time Count t znamená počet odpracovaných prevádzkových hodín. V Raw je počet ubehnutých časových jednotiek, čo u niektorých diskov býva počet hodín (v hex), u iných to ale môžu byť napr. Päťminútové intervaly.