Garancia kvality notebookov Dell Latitude a Precision

Garancia kvality notebookov Dell Latitude a Precision


Garance kvality PC

Vďaka svojej mobilite sú notebooky Dell Latitude a Precision veľmi často prenášané a najviac trpia prí pádoch, nárazoch alebo iných deštruktívnych mechanických vplyvoch. Udržať skvelú kondíciu u týchto zariadení je najťažšie, a teda aj najnákladnejšie. Napriek tomu u každého kusu notebooku garantujeme splnenie nasledujúcich bo­dov:

  1. LCD displeje sú bez akýchkoľvek chýb. Nenájdete na nich škrabance, otlaky, chybné pixely, spinká (drobné smietky pod tienidlom), biele škvrny alebo akékoľvek iné chyby zobrazenia.
  2. Kryty môžu obsahovať iba drobné vlásočnicové škrabance, avšak žiadne výrazné hlboké vrypy
  3. Pre pripojenie externých zariadení sú všetky porty bez akéhokoľvek poškodenia
  4. Šasi (kryt) notebooku nie je narazený ani prasknutý
  5. K notebookom dodávame iba originálne a bezpečné adaptéry Dell
  6. Nielenže bude notebook úplne bez samolepiek a štítkov, bude aj dokonale čistý a ošetrený dezinfekciou tak, aby ste nemuseli premýšľať nad tým, kto notebook pred vami používal. Podľa prieskumov sa na nečistenej klávesnici vyskytuje viac nečistôt než na bežnom WC.
  7. Žiadne chýbajúce nožičky alebo skrutky krytu
  8. Pevný disk, ktorý je považovaný za najporuchovejšiu časť notebookov, testujeme do hĺbky a garantujeme, že spĺňa rad kvalitatívnych parametrov. Nestačí, aby bol funkčný, ale zaručujeme, že disk nie je na konci svojej životnosti. Garantujeme, že hodnoty prerozdelené Sector Count, Seek Error Rate, Spinup Retry Count, Reallocation Event Count, a Current Pending Sector Count sú nulové. Ďalej sledujeme hodnotu Power On time Count. Ak je táto hodnota vyššia, disk vyraďujeme a nahrádzame iným, a to aj v prípade, že disk nevykazuje žiadnu vadu. U pevných diskov sledujeme aj rad ďalších hodnôt, ktoré nám dajú lepšiu predstavu o kondícii disku.

Kontrolou kvality vyraďujeme 24 %

Približne 24% notebookov od dodávateľov vyraďujeme kvôli kozmetickým vadám a horšiemu stavu diskov, ktoré sa tvária ako funkčné, ale našim podrobným testom neprejdú. Náklady na obstaranie, testovanie a likvidáciu tohto potenciálne problematického tovaru sú obrovské, a preto ich musíme započítať do ceny predávaných produktov. Je teda pochopiteľné, že naša predajná cena použitých notebookov môže byť o niečo vyššia ako cena u konkurentov.

My napriek tomu veríme, že nechcete do firmy nasadzovať za každú cenu lacný tovar bez presne daných kvalitatívnych parametrov. Sme presvedčení, že aj keď je vyraďovanie viac opotrebovaných alebo potenciálne chybných kusov veľmi drahé, vy prípadnú vyššiu cenu notebooku prijmete, a to vďaka výbornej kondícii šasi a menšiemu percentu závad kusov, ktoré sa do predaja dostanú.

Zvláštna starostlivosť notebookom Precision

Notebooky Dell Precision sú špecifické vysokým výkonom a silnou grafickou kartou, pretože sa od nich očakáva vysoké zaťaženie. Z tohto dôvodu u nás tieto stroje prechádzajú navyše špeciálnym testom pri vysokej záťaži, kedy sledujeme teploty a výstupné parametre pri plnom výkone. Aj keď stanica prejde štandardným testom, môže pri dlhodobej práci na maximálny výkon vykazovať chyby. Vďaka tejto simulácii vám môžeme garantovať, že aj pri extrémnej záťaži bude váš Precision naozaj spoľahlivý.

Tieto zariadenia sú výrobcom konštruované práve na vysokú záťaž, a aj keď je stroj použitý, musí najnáročnejšie úlohy splniť. Na segment grafických staníc Precision sa zameriavame niekoľko rokov a čerpáme z dlhodobých skúseností.

Všetky nožičky a skrutky v poriadku

Pri hromadnej manipulácii, sťahovaní a preprave notebookov sú extrémne namáhané gumové nožičky v spodnej časti krytu. Môže tak dochádzať k ich poškodeniu alebo dokonca odpadnutiu. V tomto prípade sa môže notebook na stole kolísať alebo dokonca poškodiť dosku stola. Všetky nožičky preto kontrolujeme, poškodené meníme a chýbajúce dopĺňame.

Pri oprave alebo zmene konfigurácie notebooku je potreba väčšinou demontovať niektorý z krytov. Ak túto činnosť vykonal predchádzajúci užívateľ neodborne, môžu v šasi notebooku skrutky chýbať, alebo môžu mať poškodené hlavy. Určite vás naštve, keď sa vám nedarí povoliť skrutku, ktorá má poškodenú hlavu. Preto vždy skrutky kontrolujeme a poškodené meníme.

Iba originálne adaptéry Dell

Napájacie adaptéry sú vždy súčasťou dodávky a veľmi často sú u niektorých predajcov v prípade poruchy nahradzované neoriginálnymi adaptérmi s nižšou cenou. Tieto neoriginálne adaptéry môžu predstavovať obrovské riziko. Je známych mnoho prípadov, keď poškodili batériu notebooku, celý notebook alebo dokonca spôsobili požiar. Z týchto dôvodov starostlivo dbáme na kontrolu a garantujeme, že súčasťou dodávky notebooku je originálny adaptér Dell. Neoriginálne adaptéry, tzv. náhrady, sú možno ľahšie (sú „ochudobnené“ o niektoré komponenty), ale môžu negatívne ovplyvňovať obraz displeja (zlé tienenie), horšie nabíjať batériu a zle odolávať prepätím v sieti.

Kontrolujte vždy, akým adaptérom notebook Dell nabíjate. Aj naši zamestnanci majú zakázané používať firemné notebooky s neoriginálnymi adaptérmi. Bezpečnosť a istota bezporuchového chodu je pre nás na prvom mieste, a preto dodávame notebooky výhradne s originálnymi adaptérmi Dell. Neoriginálne adaptéry sú často vyrábané ako verná kópia tých originálnych, majú rovnakú farbu aj identický tvar, chýba im len označenie „Dell“.

Aj napriek tomu je potrebné pamätať na to, že nakupujete tovar použitý, nie nový.


Prerozdelené Sector Count znamená počet premapovaných sektorov z pôvodnej do záložnej oblasti disku.
Seek Error Rate znamená počet chybných Seek (premiestňovanie hlavy nad stopu platne).
Spinup Retry Count znamená počet opakovaných pokusov o roztočenie platní.
Reallocation Event Count znamená počet sektorov k prealokovaniu (1 sektor = 512 byte).
Current Pending Sector Count znamená počet sektorov, ktorých stav je podozrivý. Po spustení diagnostických utilít býva zvyčajne použitie sektora zakázané a tento je nahradený iným sektorom zo záložnej oblasti. Current Pending Sector sa preto vynuluje a o rovnakú hodnotu vzrastie prerozdelené Sector Count.
Power-On Time Count znamená počet odpracovaných prevádzkových hodín. V Raw je počet ubehnutých časových jednotiek, čo u niektorých diskov býva počet hodín (v hex), u iných to ale môžu byť napr. Päťminútové intervaly.