Odevzdali jsme 6 360 317 Kč

Odevzdali jsme 6 360 317 Kč


poplatky

Asi jste se lekli této částky a pátráte, kdo je tím šťastným. Odpověď je: „stát“.

6 360 317 Kč je přibližně částka, kterou jsme přispěli v roce 2014 na chod státu, a to ve formě daní, sociálního a zdravotního pojištění a všech dalších poplatků. Ano, je to hodně a asiby nám to mělo být líto. Bereme to ale jako nutnost a povinnost. Chováme se zodpovědně a poctivě. Nechystáme se přesunout sídlo do zahraničí ani nehledáme cesty, jak vyvést zisky mimo ČR. Jsme ryze česká firma, v ČR podnikáme, v ČR poctivě platíme daně.

Chováme se zodpovědně a svou práci děláme poctivě. Budeme rádi, když náš přístup i nadále oceníte a zůstanete nám věrní.

Děkujeme.